היתרים

 
היתר מס' 13/14 הארכה מנהלית להיתר הטלת פסולת בים
הודעה על הארכה טכנית של היתר להטלת פסולת בים מיום 30.07.2017
לנוסח המלא
 לחץ כאן

___________________________________

היתר מס' 4/17 להטלת פסולת בים 

היתר להטלת פסולת בים מיום 07.05.2017

לנוסח המלא
 לחץ כאן

___________________________________

היתר מיוחד לחפירה תחזוקתית - נמל חיפה

היתר להטלת פסולת בים מיום 21.08.2016

לנוסח המלא  לחץ כאן
___________________________________

היתר מיוחד לחפירה תחזוקתית - נמל אשדוד

היתר להטלת פסולת בים מיום 05.06.2016

לנוסח המלא  לחץ כאן


___________________________________

היתר מס' 13/14 להטלת פסולת בים (תיקון מס' 2)

היתר להטלת פסולת בים מיום 22.05.2016

לנוסח המלא
  לחץ כאן

לנספח   לחץ כאן


___________________________________

היתר מס' 7/14 להטלת פסולת בים 
היתר להטלת פסולת בים מיום 10.05.15
לנוסח המלא
 לחץ כאן

 

___________________________________

היתר מס' 5/12 להטלת פסולת בים 
היתר להטלת פסולת בים מיום 19.03.15
לנוסח המלא
 לחץ כאן

 

___________________________________

היתר מס' 7/12 להטלת פסולת בים (מעודכן)
היתר להטלת פסולת בים מיום 13.05.13 
לנוסח המלא לחץ כאן

 

___________________________________

היתר מס' 7/12 להטלת פסולת בים
היתר להטלת פסולת בים מיום 30.12.12
לנוסח המלא לחץ כאן
___________________________________

היתר מס' 5/12 להטלת פסולת בים
היתר להטלת פסולת בים מיום 20.11.12
לנוסח המלא לחץ כאן