מיזמי פיתוח נוספים

 • פארק נמלי ישראל יוני 2016
 • שידרוג ממגורות דגון
 • מתחם השער החדש בנמל אשדוד
 • מתחם קישון מזרח בנמל חיפה ומעגן שביט
 • פרוייקט הרחבת מסוף המכולות המזרחי, נמל חיפה
 • פרוייקט כביש הרצל והרחבת גשר על נחל לכיש
 • הרחבת מסוף המכולות הוותיק ושדרוג רציף הדלק,צלם: אלבטרוס 2011
 • הקמת מסוף רכבת מטענים אשדוד 2014
 • הארכת רציף קישון מזרח פברואר
 • שיקום רציף במסוף המזרחי
 • הקמת השער החדש נמל חיפה 2016