רשות הנמלים והספנות

​רספ"ן הינה רשות סטטוטורית במשרד התחבורה. עם הקמתה ב- 2005 נוספו לה תפקידים של פיקוח על חברות הנמל בישראל ועל חנ"י.
רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, למעגנות ונמלים, לכלי שייט ומפעיליהם , ובאחריותה אישור רישוי ורישום של כלי שייט,
והסמכה של ימאים ומשיטים. באתר רספ"ן מידע רב על תנועת המטענים בנמלי הים בחיפה, באשדוד ובאילת.
על רספ"ן ותפקידיה בהרחבה :   http://asp.mot.gov.il/he