פרויקט נמל המפרץ

נמל המפרץ- מיזם תשתית מן החשובים למשק יצא לביצוע במהלך שנת 2015. הקמת הנמל החדש צפויה להסתיים במהלך שנת 2021 ועם הפעלתו תתווסף תשתית חיונית לסחר הישראלי, תחל תחרות בענף הנמלים ועמה התייעלות ושיפור השירות ליצואנים, ליבואנים, לתעשיינים ולספנות.

מיזם תשתית עתיר השקעה זה יהווה מנוע צמיחה חדש לעיר חיפה, לקריות, לישובים באזור ולצפון כולו. סביבו יתמקמו מרכזים לוגיסטיים בפארקי תעשייה מודרניים, והוא יתרום ליצירת מקומות תעסוקה רבים באזור.

הנמל החדש מתוכנן להגדיל את קיבולת נמלי הים של ישראל במענה לגידול בסחר ולצרכי המשק. בנוסף, יאפשר הנמל החדש את פקידתן של אניות הענק החדישות והידידותיות לסביבה. אניות גדולות שאינן יכולות לפקוד את ישראל כיום בשל גודלן, וזאת כשנמלים אחרים באזור כבר ערוכים להן.
המטענים המיועדים לישראל המצויים באניות אלה נפרקים ויפרקו בנמלים אחרים באזור ומשם משונעים ארצה באניות קטנות יותר המכונות אניות הזנה, הליך המייקר את שינוע הסחורות . נמל המפרץ יבטיח את מזעור תלותה של ישראל בנמלים זרים באזור.

הודות לקווי הספנות העיקריים שיפקדו את נמל המפרץ, הייצוא הישראלי יגיע במהירות ללקוחות חדשים ולשווקים באסיה, באירופה ובארצות הברית. קווי הספנות יביאו את תוצרת ישראל למדינות שונות, ומגוון של מוצרים מכל רחבי העולם יגיעו במהירות לכל בית בישראל.

 הקמתם של הנמלים החדשים בחיפה ובאשדוד אושרה ע"י ממשלת ישראל שאימצה בכך את המלצות הועדה להורדת יוקר המחיה (ועדת טרכטנברג), בדבר קידום הרפורמה בנמלים ויצירת התחרות החיונית כל כך בענף הנמלים ובמרחב של כל נמל, באמצעות הקמת נמלים מתחרים. תחרות אשר תוביל להתייעלות ולשיפור השירות וממנה ייהנה הציבור כולו. עם הפעלת הנמלים החדשים יוכלו היצואנים והיבואנים לבחור היכן לקבל את השירות.

עבודות ההקמה

החברות שזכו במכרז הבינלאומי לביצוע העבודות הימיות להקמת הנמל החדש , בהן הקמה והארכה של שוברי גלים ורציפי הנמל החדש, הן החברות אשטרום ושפיר הנדסה. העבודות החלו במהלך שנת 2015  בשלב הראשון בוצעו הכשרת רציף העבודה (ברציף קישון מזרח) לשינוע חומרי גלם להקמת הנמל, פריסת מערך הניטור הסביבתי שהוקם על בסיס תסקירי השפעה על הסביבה, והכשרת דרך גישה לאתר ההקמה הימי.  העבודות הימיות מתבצעות בקצב -הקמת שובר גלים משני החובר לרצועת קיסונים, מבני בטון ענקיים שהוצבו על קרקעית הים, הארכת תוואי שובר גלים ראשי קיים בנמל חיפה הושלמה לאורך 882 מטרים וכעת נשלמות עבודות השיריון באלפי קוביות בטון, הכשרת מתחם הנמל נמשכת באמצעות הזרמת חול ים מאניות מחפר מץתקדמות לצד עבודות להקמת הרציפים וביסוסם לקליטת מנופי הענק והמטענים, במקביל מוקמת בשטח הנמל תחנת השנאה מתח עליון שתספק חשמל לנמל החדש ועוד.

הפעלת נמל המפרץ

הנמל החדש יופעל ע"י חברת הפעלה בינלאומית- חברת SIPG - Shanghai International (Group) Co משנגחאי, מן המובילות בעולם בתחום הפעלת מסופי מכולות ומטענים .

נתוני נמל המפרץ

חברת נמלי ישראל מקימה את נמל המפרץ בשני שלבים, השלב העיקרי הינו תכנית הפיתוח הנוכחית (שלב א'). הרחבתו של הנמל לשלב השני תתבצע בעתיד בהתאם לצרכי המשק ולהתפתחויות הסחר. רציף הדלק אינו נכלל בתכנית הפיתוח הנוכחית.

מסמך pdfלמידע על תכנית הפיתוח (שלב א')
לצפייה בסרטון הההקמה של נמל המפרץ
דף אינטרנטלצפייה בגלריית תמונות