פרויקט נמל הדרום

נמל הדרום באשדוד-מיזם תשתית מן החשובים למשק יצא לביצוע בסוף שנת 2014. הקמת הנמל החדש צפויה להסתיים לקראת סוף שנת 2021 ועם הפעלתו תתווסף תשתית חיונית לסחר הישראלי, תחל תחרות בענף הנמלים ועמה התייעלות ושיפור השירות ליצואנים, ליבואנים, לתעשיינים ולספנות.

מיזם תשתית עתיר השקעה זה יהווה מנוע צמיחה חדש לעיר אשדוד, לישובים סביבה ולאזור הדרום. סביב נמל הדרום יתמקמו מרכזים לוגיסטיים בפארקי תעשייה מודרניים, והוא יתרום ליצירת מקומות תעסוקה רבים באזור.
הנמל החדש מתוכנן להגדיל את קיבולת נמלי הים של ישראל במענה לגידול בסחר ולצרכי המשק. בנוסף, יאפשר הנמל החדש את פקידתן של אניות הענק החדישות והידידותיות לסביבה. אניות גדולות שאינן יכולות לפקוד את ישראל כיום בשל גודלן, וזאת כשנמלים אחרים באזור כבר ערוכים להן.   

המטענים המיועדים לישראל המצויים באניות אלה נפרקים ויפרקו בנמלים אחרים באזור ומשם הם משונעים ארצה באניות קטנות המכונות אניות הזנה, הליך המייקר את שינוע הסחורות . נמל הדרום יבטיח את מזעור תלותה של ישראל בנמלים זרים באזור.

הודות לקווי הספנות העיקריים שיפקדו את נמל הדרום, הייצוא הישראלי יגיע במהירות ללקוחות חדשים ולשווקים באסיה, באירופה ובארצות הברית. קווי הספנות יביאו את תוצרת ישראל למדינות שונות, ומגוון של מוצרים מכל רחבי העולם יגיעו במהירות לכל בית בישראל.

הקמתם של הנמלים החדשים באשדוד ובחיפה אושרה ע"י ממשלת ישראל שאף אימצה את המלצת הועדה להורדת יוקר המחיה (ועדת טרכטנברג), בדבר קידום הרפורמה בנמלים ויצירת התחרות החיונית כל כך בענף הנמלים ובמרחב של כל נמל- באמצעות הקמת נמלים מתחרים. תחרות אשר תוביל להתייעלות ולשיפור השירות וממנה ייהנה הציבור כולו. עם הפעלת הנמלים החדשים יוכלו היצואנים והיבואנים לבחור היכן לקבל את השירות.

עבודות ההקמה

במכרז הבינלאומי לביצוע העבודות הימיות להקמת הנמל החדש זכתה חברת PMEC - Pan Mediterranean Engineering מסין. העבודות בעיצומן והן כוללות:
הקמת רציף עבודה לשינוע חומרי גלם להקמת הנמל (הושלם), הכשרת דרכי גישה  (הושלם), הקמת שובר גלים משני, עבודות מקדימות להארכת שובר גלים קיים בנמל אשדוד, ייצור והצבת קיסונים (מבני בטון ימיים המשמשים מרכז כובד למבנה הנמל ולהגנה מכוחות הים), הקמת קירות הרציפים, אגירת אבן וייצור אנטיפרים (קוביות בטון) להקמת שוברי הגלים ולהגנה עליהם ועוד.

הפעלת נמל הדרום

הנמל החדש יופעל ע"י חברת הפעלה בינלאומית- חברת TIL - Terminal Investment Limited SA משוויץ, מן המובילות בעולם בתחום הפעלת מסופי מכולות ומטענים.

נתוני נמל הדרום

חברת נמלי ישראל מקימה את נמל הדרום בשני שלבים, השלב העיקרי הינו תכנית הפיתוח הנוכחית (שלב א'). הרחבתו של הנמל לשלב השני תתבצע בעתיד בהתאם לצרכי המשק ולהתפתחויות הסחר.

מסמך pdfלמידע על הפרוייקט והתקדמותו ספטמבר 2017
לצפייה בהתקדמות הקמת שני הנמלים החדשים ספטמבר 2017
לצפייה בהקמת נמל הדרום נובמבר 2016
דף אינטרנטלצפיה בגלריית תמונות