ביקורת גבולות

ביקורת גבולות
 
 

• ביקורת הגבולות במרינה שביט זמינה במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למעט יום הכיפורים.


• נוהל יציאה מהארץ: 

1. משיט המבקש לצאת מהארץ נדרש למלא טופס יציאה (ניתן להורדה כאן למטה, או לקבל במשרד) ולשלם אגרות נוסע (על פי צו התעריפים התקף בנמל חיפה)

2. קבלת האישור מותנית בעמידה בתנאי המעגנה (תשלום דמי עגינה, כושר שייט וביטוח בתוקף), התשלום עבור ביקורת הגבולות הינו על פי צו התעריפים התקף בנמל חיפה. 

3. לאחר קבלת אישור עבור ביקורת הגבולות, יש לתאם את מועד יציאה ישירות מול ביקורת הגבולות. (טלפונים 04-6646306/7/8/9 ).

4. ללא אישור התשלום לא תבוצע ביקורת גבולות. 

• נוהל כניסה לארץ: 

1. משיט המבקש להגיע לישראל דרך מעגנת שביט, יתאם מול משרדי המעגנה את מועד לחזרתו המתוכננת. 

2. את תשלום אגרות הנוסע "כניסה", ניתן לבצע במשרדי המעגן או בחיוב אשראי בטלפון.


• עגינה של 6 שעות ומעלה לפני או אחרי תהליך ביקורת הגבולות, תחויב לפי תעריפי העגינה הנהוגים במרינה.

 

לטופס בקשה לביקורת גבולות לחץ כאן​​