מחירון

הנפה והספנה 

• על בסיס מדד אוקטובר 2015. לתעריפים יתווסף מע"מ כדין.

אגרות מנוף הרמה והורדה

תעריף

ספינה במשקל עד 1 טון

475.43 ₪

ספינה מ - 1 טון ועד 3 טון

951.93 ₪

ספינה מ - 3 טון ועד 7 טון

1,983.12 ₪

ספינה מ - 7 טון ומעלה

3,170.64 ₪

 

חניית כלי שייט במשטח תחום המנוף

תעריף

עבור 5 ימים ראשונים

פטור

מהיום ה- 6 ועד 10 ימים – עבור כל יום

297.44 ₪

מהיום ה – 11 והלאה - עבור כל יום

396.20 ₪

שימוש בטרקטור – מלגזה

עבור כל שעה או חלק ממנה

396.20 ₪

דמי עגינה
שרי האוצר והתחבורה חתמו על צו פיקוח על מחירי מוצרים ושירותים התשס"ט-2009 במסגרתו עודכנו מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במרינה "שביט".
 על בסיס מדד אוקטובר 2015. לתעריפים יתווסף מע"מ כדין.

כלי שייט שאורכו עד 6 מטר (ועד רוחב 3.75 מטר)

לכל מטר אורך נוסף או חלקו

שנה

2,534.88 ₪

398.37 ₪

חודש

248.53 ₪

37.83 ₪

שבוע

123.52 ₪

28.92 ₪

יום

37.83 ₪

5.56 ₪


כלי שייט שרוחבו מעל 3.75 מטר ישלם כאמור למעלה בתוספת אחוזים כמפורט

רוחב כלי שייט במטר

תוספת באחוזים

3.76 מטר עד 4.49 מטר

25%

4.50 מטר עד 5.49 מטר

50%

5.50 מטר ומעלה

75%