תידלוק

​תידלוק
 

למרינה יש הסכם עם ספק דלק, אשר מורשה להיכנס עם מיכליות לשטח המרינה ולבצע תידלוק כלי-שייט (סולר בלבד), על פי כל הכללים המחייבים. 
על המעוניינים בתדלוק ליצור קשר ישירות עם ספק הדלק:
חברת מפגש שלו בע"מ
טלפון: 04-8453040 
בועז נצר: 054-4472071