רשימת המתנה לעגינה במעגן שביט

רשימת המתנה לעגינה במעגן שביט

אל ציבור העוגנים והממתינים לעגינה,

עקב מחסור במקומות עגינה ובהמשך ליישום תקנות הנמלים/המעגנות וקביעת מדיניות המבוססת על אחידות ושקיפות להסדרת תור עגינה של כלי שייט במרינה שביט, מוצגת בזאת רשימה מעודכנת לעגינה שנתית.

העגינה השנתית מנוהלת לפי רשימת המתנה ממוחשבת, ובה נרשמים פרטי בעלי כלי השייט המעוניינים לעגון בעגינה שנתית, בהתאם למועד הגשת הבקשה.

רשימת ההמתנה האמורה מחולקת לקטגוריות משנה עפ"י רוחב כלי השייט ומוצגת כאן עפ"י קוד אישי שנמסר לכל אחד מהרשומים ברשימת ההמתנה.

הרשימה תוצג באופן קבוע כאן באתר ותעודכן בתחילת כל חודש קלנדרי. 

לשאלות ובירורים יש לפנות למשרדי המרינה.

לרשימת ההמתנה לחץ כאן.

צריך להפנות לקישור של הHTML

 agina.png