מתחם אדמירליטי ללוגיסטיקה ולאחסנה במיקום אסטרטגי

חברת נמלי ישראל מציעה במכרז את המתחם אדמירליטי בחיפה לשימושים נמליים ולוגיסטיים, במיקום אסטרטגי בעורף נמל המפרץ שבהקמה וברקבה לנמל חיפה ולנמל מספנות ישראל