הצעה לתיקון צו תעריפים - רספ"ן

אל: 

ציבור בעלי כלי השייט הפרטיים והמשתמשים במרינה מעגן הדיג שביט


שלום רב,

לידיעתכם מצורפת בזאת הודעה בנושא  : תיקון צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שייט קטנים במעגנת "שביט" ), התשס"ט - 2009.

לצפייה בהודעת רספ"ן   לחץ כאן