נוהל אימות ליאכטה ישראלית (IMOTׂ )

מצורף טופס אימות לכלי שייט ישראלים לשימושכם.

הטופס הינו טופס אחיד וסופק על ידי חיל הים.

בכל פנייה, שאלה ובקשה יש לפנות לתא השייט האזרחי של חיל הים בלבד. (פרטי התקשרות מופיעים על גבי הטופס).

לטופס