הודעה לעוגנים

11 לנוב' 2018

לקוחות יקרים,

החל משנת 2018 מאפשרת החברה ביצוע תשלומים באמצעות הוראת קבע.
חיובים שנתיים כגון אגרת עגינה מחולקים ל 4 תשלומים ומחויבים בסוף כל רבעון, חיובים נוספים כגון צריכת חשמל מחויבים במועד החיוב הרבעוני שלאחר הנפקת החיוב.

על מנת לעודד מעבר לביצוע תשלומים באמצעות הוראת קבע, אישרה החברה לאחרונה הנחה בגובה 2% למצטרפים להסדר.

ההנחה תחול על חיובים שנתיים כגון אגרת עגינה, אחסנה יבשה ודמי שכירות נכסים ותכנס לתקפה החל מ 1 בינואר 2019 למצטרפים עד מועד זה.

לאחר מועד זה יוכלו המצטרפים ליהנות מההנחה רק משנת 2020 (הצטרפות במהלך שנה קלנדרית תביא למתן הנחה רק בשנה הקלנדרית שלאחריה).

מצ"ב טופס הצטרפות, אנא מלאו את הטופס, החתימו את סניף הבנק בו מתנהל חשבונכם והשיבו למשרדי המעגנה בהקדם.

בברכה,

יניב מס
מנהל מעגנת "שביט"

מסמך pdfלטופס הצטרפות