הודעה לעוגנים בדבר היערכות לפרויקט הוספת מזחים צפים

ח' תמוז תשע"ח 21/06/2018

לקוחות יקרים,

בימים אילו, כאשר עונת השייט נמצאת בשיאה וחופשת הקיץ והחגים שאחריהם נמצאים בפתחנו, אבקש לעדכנכם במספר נושאים:

סירת שרות וכיבוי אש חדשה למעגנה: הצטרפה למעגנה סירת שרות וכיבוי אש חדשה. הסירה אשר נבנתה במספנה בהולנד מאלומיניום ימי, צוידה בהתאם לתקנות הנמלים (מעגנות) גם במערכת כיבוי אש מתקדמת, ביכולת שאיבת כלי שייט בסכנת טביעה, בשני מנועים למטרת יכולת תמרון מיטבית, אמצעים לגרירה בשעת חרום, כננת חשמלית ועוד. הצטיידות זו משפרת את הבטיחות של כלי שייט ומפעיליהם בשטח המעגנה ובמרחב הסמוך ובהם לקוחות המעגנה הקבועים.

ביצוע עבודות תשתית ותוספת מזחים צפים: בימים אלו נחתם צו התחלת עבודה לקבלן  לביצוע עבודות תשתית במעגנה ובכלל זה תוספת של 3 מזחים צפים בחלקה המערבי של המעגנה.
העבודות, הצפויות להתחיל כבר בשבועות הקרובים ביבשה ומאוחר יותר במים, יכללו גם בניית רציף בטון בהתאם לתקנות הנגישות, תוספת  של 3 מזחים צפים אשר יספקו כ 35-40 מקומות עגינה חדשים, חיבור מערכת התאורה של המעגנה למקור מתח חליפי בשעת חרום ועוד.

היערכות לפרויקט הוספת המזחים הצפים:

 1. במסגרת הפרויקט שצפוי לארוך כשנה, נידרש לפינוי מוחלט של רציף G (הרציף הדרום מערבי) וכן לפינוי מספר מקומות עגינה בחלקו הצפוני של רציף F  הסמוך. 
  הנהלת המעגנה שואפת כי תקופת העבודות בבריכת המעגנה ומחוצה לה תהא קצרה ככל  שניתן אך עם זאת אנו נערכים לתקופה של עד שנה כאמור. 
  על מנת להקל ככל שניתן על העומס הצפוי בברכת המעגנה, ניתנות בזאת לכלל לקוחות המעגנה  ובהתאמה לצרכי הפרויקט האפשרויות הבאות:
  1. פינוי כלי שייט משטח המעגנה:
   בעל כלי שייט שיפנה מרצונו את כלי השייט שברשותו משטח המעגנה באישור מוקדם ובתאום עם הנהלת המעגנה לתקופת העבודות  יזוכה באגרת העגינה לתקופה זו.
  2. אחסנת כלי שייט באורך של עד 7 מטר באחסנה יבשה:
   בעל כלי שייט באורך של עד 7 מטר שיבקש לאחסן את כלי השייט במשטח האחסנה היבשה ייהנה מההטבות הבאות:
   1. שירותי מנוף שיתואמו מבעוד מועד ימומנו ע"י חנ"י.
   2. אחסנה ללא חיוב לתקופת העבודות בכפוף לחתימה על הסכם אחסנה יבשה.
   3. זיכוי באגרת עגינה לתקופת העבודות.

   בסיום העבודות ובהתאם להודעת הנהלת המעגנה, יוחזר כלי השייט למים ויחודשו האגרות.

  3. אחסנת כלי שייט באורך שמעל 7 מטר באחסנה יבשה:
   בעל כלי שייט באורך שמעל 7 מטר שיבקש לאחסן את כלי השייט במשטח האחסנה היבשה ייהנה  מההטבות הבאות:
   1. אחסנה ללא חיוב לתקופת העבודות בכפוף לחתימה על הסכם אחסנה יבשה.
   2. זיכוי באגרת עגינה לתקופת העבודות.

   בסיום העבודות ובהתאם להודעת הנהלת המעגנה, יוחזר כלי השייט למים ויחודשו האגרות.

 2. מספר כלי השייט שיוכלו להיכנס להסדרים לעיל מוגבל ויש לתאם מראש עם הנהלת המעגנה על בסיס כל הקודם זוכה.
 3. במאמץ למנוע נזקים לכלי שייט שיישארו עוגנים בברכת המעגנה יש לוודא קיומו של ציוד כדלקמן:
  • 3 פגושים (פנדרים) לפחות בכל צד של כלי השייט.
  • לפחות 4 חבלי התקשרות ראויים ונגישים על סיפון כלי השייט.

  במקרים בהם בעלי כלי שייט יתעכבו מסיבות כלשהן בהזזת כלי השייט שברשותם למקום עגינה חליפי ולעיתים גם במערום, יאלץ צוות המעגנה לבצע העברות של כלי השייט באמצעות גרירתם. צוות המעגנה יעשה כל שביכולתו לתאם מבעוד מועד העתקת כלי שייט ועדיפות תינתן בכל מקרה להעתקתם ע"י בעליהם ובסיוע צוות המעגנה, עם זאת, לא תהה המעגנה ו/או החברה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מגרירת כלי שייט לאחר שלא נענו פניות לבעליו להעתיקו למקום עגינה חליפי ואף לא לנזק מתמשך שנגרם לאחר מכן כתוצאה מאי הגעת בעלי כלי השייט על מנת לוודא שכל המערכות פועלות כנדרש.

 4. יעשה מאמץ להימנע מהגבלת תנועת כלי שייט כתוצאה מעגינת כלי שייט אחרים במערום ו/או עבודות ימיות בכלל וצלילה בפרט, עם זאת, הגבלת תנועת כלי שייט בשטח העבודה בתקופת העבודות הנה בלתי נמנעת ותלויה גם בהיענות חלק מלקוחות המעגנה לפנות את כלי השייט משטח המעגנה כאמור בסעיף א' לעיל. בכדי למנוע אי נעימויות בעת הכוונה לצאת לים, מחובת בעל כלי השייט לבדוק מבעוד מועד פיזית או טלפונית באם קיימת מגבלת יציאה לים.
 5. לקראת סיום העבודות, יכין צוות המעגנה תכנית עגינה מיטבית ויעדכן את לקוחות המעגנה העוגנים, השבים והחדשים בדבר מקום העגינה בו יוצבו.
 6. הנהלת המעגנה מצפה לשיתוף פעולה של העוגנים ליישום תכנית עגינה מיטבית לרווחת העוגנים והממתינים לתורם להיתר עגינה במעגנה.

עוד על הפרק:

 • הנהלת המעגנה נמצאת בשלבי בחינה של מספר חלופות שמטרתן שיפור והתאמת שרותי התדלוק במעגנה לרבות תדלוק כ"ש המונעים בבנזין.
 • בחינה דומה נעשית גם לנושא מתן שירותי הספנה.
 • החל משנת 2019 יכנס לתקפו החוק להגבלת עסקאות במזומן. כהערכות לכך, מקדמת הנהלת המעגנה מעבר לתשלום באמצעות הוראת קבע. את טופס הוראת הקבע ניתן להוריד מאתר המעגנה או לקבל במשרדי המעגנה. המשלם בהוראת קבע ייהנה מחיוב רבעוני בתם כל רבעון.

המשך עונת שייט פורה ובטוחה.
יניב מס
מנהל מעגנת "שביט"