הודעת חברת יפה נוף בעניין הסדרי תנועה בכניסה למעגנת שביט החל מ-15.9.19