הודעה ללקוחות 25 למרץ 2020

לקוחות יקרים,                                                                                             כ"ט אדר, תש"פ

                                                                                                                  25/03/2020     

בימים אלו מדינת ישראל ואנו, צוות עובדי המעגנה ולקוחותיה, נאלצים להתמודד עם משבר כמותו לא ידענו שנים רבות. הנחיות הרשויות משתנות ומחמירות מעת לעת והחששות מהמשבר הבריאותי מחד והמשבר הכלכלי הנגזר ממנו מאידך  מדירות שינה מעיני כולנו.

לאור ההנחיות, צוות המעגנה, כחלק מחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ שהינה חברה ממשלתית, עובד במתכונת מצומצמת אך עם זאת עומד לרשותכם לכל בעיה דחופה כדלקמן:

למענה מידי 24/7 בחרום אנא צרו קשר כדלהלן:

מוקד המעגנה                           073-2196808

אחראי משמרת צוות אבטחה       054-6429457

משרדי המעגנה

משרדי המעגנה מאוישים ע"י תורן המעגנה מידי יום החל מהשעה 08:00 ועד שעת שקיעה, 7 ימים בשבוע אך עם זאת סגורים לקבלת קהל. לשאלות ובירורים הנכם מוזמנים לפנות באמצעים מקוונים כדלהלן:

מייל מעגנת שביט                    Shavit-marina@israports.co.il

טלפון במשרדי המעגנה:           073-2196810

נוכחות בשטח המעגנה

חברת נמלי ישראל ומעגנת שביט כפופות להנחיות הרשויות המוסמכות והוראותיהן מועברות לכלל הציבור גם באמצעי התקשורת. לקוחות המעגנה נדרשים להישמע להוראות ככל הציבור ולפעול בהתאם להנחיות.

בהתאם לתקנות שעת חרום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020  שנכנסו לתקפן ביום 23/3/2020 וכן להודעת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 25/03/2020 ותקנות לשעת החרום שיכנסו לתקפם החל מהיום 25/3/2020 (רביעי) בשעה 17:00 ולהנחיות רשות הספנות והנמלים, החל ממועד זה לא תתאפשר כניסה למעגנת שביט למעט לעובדי ענפים חיוניים מאושרים כמוגדר בתקנות לעיל.

בנוסף השימוש בכלי שייט במעגנה לצרכי בידוד אסור.

כניסת מורשים תהה כפופה לבדיקת חום הגוף ולא תותר כניסתו של אדם שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס.

בברכת בריאות לכם ולבני משפחותיכם.

יניב מס

מנהל מעגנת "שביט"