הודעה ללקוחות המעגן

10/01/2017

לקוחות יקרים,

בהתאם להנחיית רשות המיסים שנתקבלה במשרדי מעגנת "שביט" בדבר אכיפת חבות המס של בעלי כלי שייט והמשתמשים בהם בתחילת ינואר 2017, שונה נוהל היציאה מן הארץ כדלקמן:

  1. בעל כלי שייט/משיט המבקש לצאת מן הארץ ממעגנת "שביט" יפנה לרשויות המס בטופס ייעודי לקבלת אישור. משך ההליך ברשות המיסים ע"פ הגדרתם עד 3 ימי עבודה.
  2. לאחר קבלת האישור מרשויות המס והעברתו חתום למשרדי המעגנה, יש למלא טופס ביקורת גבולות ולבצע תשלום בגין אגרת נוסע. שעות קבלת קהל בימים א'-ה' בין 08:30 – 16:00.
  3. בקשות למתן אישורי יציאה מהארץ ללא העברת אישור תקף מרשות המיסים ו/או מחוץ לשעות הפעילות לא יענו.
  4. הסברים נוספים ואת הטפסים הדרושים לצורך קבלת אישור רשות המיסים וביקורת גבולות ניתן לקבל/להוריד באתר מעגנת "שביט" תחת הלשונית ביקורת גבולות.

להזכירכם:

  • כלי שייט המתכננים לצאת מהמעגנה לחו"ל מתבקשים להסדיר את חובותיהם מראש ולהודיע לאחיה או שאדי לצורכי מעקב, והקפאת חשבון החשמל.
  • כלי שייט המתכננים לצאת לשייט חופי העולה על 24 שעות מתבקשים ולהודיע לאחיה או שאדי לצורכי מעקב, והקפאת חשבון החשמל.

חורף חם ובטוח לכולם,
צוות המעגנה