שינוי בחשבון הבנק של חברת נמלי ישראל

חשבון הבנק של חברת נמלי ישראל לצורך הפקדות השתנה ואינו בתוקף יותר, לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי המרינה.