רשימת המתנה לעגינה במעגנת שביט

אל ציבור העוגנים והממתינים לעגינה,

בשל מחסור במקומות עגינה ובהמשך ליישום תקנות הנמלים/המעגנות וקביעת מדיניות המבוססת על אחידות ושקיפות להסדרת תור עגינה של כלי שייט במעגנת שביט, מוצגת בזאת רשימה מעודכנת לעגינה שנתית.

העגינה השנתית מנוהלת לפי רשימת המתנה ממוחשבת, ובה נרשמים פרטי בעלי כלי השייט המעוניינים לעגון בעגינה שנתית, בהתאם למועד הגשת הבקשה.

רשימת ההמתנה האמורה מחולקת לקטגוריות משנה עפ"י רוחב כלי השייט ומוצגת כאן עפ"י קוד אישי שנמסר לכל אחד מהרשומים ברשימת ההמתנה.

הרשימה תוצג באופן קבוע כאן באתר ותעודכן בתחילת כל חודש קלנדרי.

לשאלות ובירורים יש לפנות למנהלת המעגנה.

לרשימת ההמתנה

​