תידלוק

למעגנה יש הסכם עם ספק דלק, אשר מורשה להיכנס עם מיכליות לשטח המרינה ולבצע תידלוק כלי-שייט (סולר בלבד), על פי כל הכללים המחייבים.

על המעוניינים בתדלוק ליצור קשר ישירות עם ספק הדלק:

חברת מפגש שלו בע"מ
טלפון: 04-8453040
בועז נצר: 054-4472071