​טבלת עומקי מנגשים​טבלת עומקי מנגשים

עומק מנגשים בנמל חיפה (הערך במטרים)

שם המנגשטווח עומקים
רציף מרכזי7.5-9.2
רציף דגון13
רציף מערבי7.0-10.5
מזח נוסעים א5.6 – 7.4
מזח נוסעים ב.27 – 7.1
רציף מזרחי11.5-13.5
רציף קישון 1-29.5
רציף קישון 3-49.5
רציף כימיקלים 1-26.5-10.5
רציף כימיקלים 3-410.5
גדות8.5
מזח הדלק10.3- 5.5
מזח ביטחון6.1-10
קישון מזרח7.7-10.4
כרמל*13.5

*לאחר העמקת התעלה תתאפשר כניסת אניות בעלות שוקע 14.5 לרציף הכרמל