טבלת חומרים מסוכנים

 
בכל מקרה של אי התאמה בין שם החומר המופיע בטבלה לזה המופיע "בספר הכתום" של האו''ם (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) - קובע "הספר הכתום".

חפ​ש לפי מס' או"ם או שם חומר
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
  
  
  
  
  
3028, dry, containing potassium hydroxide solid  Batteries8INDIRECT
3071, liquid, toxic, flammable, n.o.s. or Mercaptan mixtures, liquid, toxic, flammable, n.o.s. Mercaptans6.132INDIRECT
1088ACETAL32INDIRECT
1089ACETALDEHYDE31INDIRECT
1841ACETALDEHYDE AMMONIA93INDIRECT
2332ACETALDEHYDE OXIME33INDIRECT
2789ACETIC ACID, GLACIAL, OR ACETIC ACID832INDIRECT
2790ACETIC ACID SOLUTION82INDIRECT
2790ACETIC ACID SOLUTION83INDIRECT
1715ACETIC ANHYDRIDE832INDIRECT
1090ACETONE32INDIRECT
1541ACETONE CYANOHYDRIN STABILIZED6.11INDIRECT
1091ACETONE OILS32INDIRECT
1648ACETONITRILE32INDIRECT
1716ACETYL BROMIDE82INDIRECT
1717ACETYL CHLORIDE382INDIRECT
1898ACETYL IODIDE82INDIRECT
2621ACETYL METHYL CARBINOL33INDIRECT
1001ACETYLENE, DISSOLVED2.1INDIRECT
3374ACETYLENE,SOLVENT FREE2.1INDIRECT
2713ACRIDINE6.13INDIRECT
2607ACROLEIN DIMER, STABILIZED33INDIRECT
1092ACROLEIN, STABILIZED6.131INDIRECT
2074ACRYLAMIDE SOLID6.13INDIRECT
3426ACRYLAMIDE SOLUTION6.13INDIRECT
2218ACRYLIC ACID, INHIBITED832INDIRECT
1093ACRYLONITRILE, STABILISED36.11INDIRECT
1133ADHESIVES32INDIRECT
1133ADHESIVES31INDIRECT
1133ADHESIVES33INDIRECT
1 - 30הבא