טבלת חומרים מסוכנים

 
בכל מקרה של אי התאמה בין שם החומר המופיע בטבלה לזה המופיע "בספר הכתום" של האו''ם (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) - קובע "הספר הכתום".

חפ​ש לפי מס' או"ם או שם חומר
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
  
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "tbload_a17_hmrim_msukn".