טבלת חומרים מסוכנים

 
בכל מקרה של אי התאמה בין שם החומר המופיע בטבלה לזה המופיע "בספר הכתום" של האו''ם (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) - קובע "הספר הכתום".

חפ​ש לפי מס' או"ם או שם חומר
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
  
  
  
  
  
3070and dichlorodifluoromethane mixture Ethylene oxide2.2INDIRECT
2212ASBESTOS, AMPHIBOLE92INDIRECT
2590ASBESTOS CHRYSOTILE93INDIRECT
3011based pesticides, liquid, toxic, flammable Mercury6.131INDIRECT
3024derivative pesticides, liquid, flammable, toxic Coumarin36.11INDIRECT
3028, dry, containing potassium hydroxide solid  Batteries8INDIRECT
3071, liquid, toxic, flammable, n.o.s. or Mercaptan mixtures, liquid, toxic, flammable, n.o.s. Mercaptans6.132INDIRECT
3015pesticides, liquid, toxic, flammable Bipyridilium6.131INDIRECT
3017pesticides, liquid, toxic, flammable Organophosphorus6.131INDIRECT
3019pesticides, liquid, toxic, flammable Organotin6.131INDIRECT
3525PHOSPHINE, ADSORBED2.3INDIRECT
3524PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED2.3INDIRECT
1499Sodium nitrate and potassium nitrate mixtures5.13INDIRECT
1088ACETAL32INDIRECT
1089ACETALDEHYDE31INDIRECT
1841ACETALDEHYDE AMMONIA93INDIRECT
2332ACETALDEHYDE OXIME33INDIRECT
2789ACETIC ACID, GLACIAL, OR ACETIC ACID832INDIRECT
2790ACETIC ACID SOLUTION82INDIRECT
1715ACETIC ANHYDRIDE832INDIRECT
1090ACETONE32INDIRECT
1541ACETONE CYANOHYDRIN STABILIZED6.11INDIRECT
1091ACETONE OILS32INDIRECT
1648ACETONITRILE32INDIRECT
1716ACETYL BROMIDE82INDIRECT
1717ACETYL CHLORIDE382INDIRECT
1898ACETYL IODIDE82INDIRECT
2621ACETYL METHYL CARBINOL33INDIRECT
1001ACETYLENE, DISSOLVED2.1INDIRECT
3374ACETYLENE,SOLVENT FREE2.1INDIRECT
1 - 30הבא