טבלת חומרים מסוכנים

 
בכל מקרה של אי התאמה בין שם החומר המופיע בטבלה לזה המופיע "בספר הכתום" של האו''ם (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) - קובע "הספר הכתום".

חפ​ש לפי מס' או"ם או שם חומר
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
  
  
  
  
  
2590ASBESTOS CHRYSOTILE93INDIRECT
2212ASBESTOS, AMPHIBOLE92INDIRECT
3525PHOSPHINE, ADSORBED2.3INDIRECT
3524PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED2.3INDIRECT
1499Sodium nitrate and potassium nitrate mixtures5.13INDIRECT
3070and dichlorodifluoromethane mixture Ethylene oxide2.2INDIRECT
3011based pesticides, liquid, toxic, flammable Mercury6.131INDIRECT
3024derivative pesticides, liquid, flammable, toxic Coumarin36.11INDIRECT
3015pesticides, liquid, toxic, flammable Bipyridilium6.131INDIRECT
3017pesticides, liquid, toxic, flammable Organophosphorus6.131INDIRECT
3019pesticides, liquid, toxic, flammable Organotin6.131INDIRECT
3028, dry, containing potassium hydroxide solid  Batteries8INDIRECT
3071, liquid, toxic, flammable, n.o.s. or Mercaptan mixtures, liquid, toxic, flammable, n.o.s. Mercaptans6.132INDIRECT
15910-DICHLOROBENZENE6.13INDIRECT
27521, 2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE3.33INDIRECT
31591,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE2.2INDIRECT
28311,1,1-TRICHLOROETHANE6.13INDIRECT
20351,1,1-TRIFLUOROETHANE2.1INDIRECT
10301,1- DIFLUOROETHANE2.1INDIRECT
26501,1-DICHLORO-1-NITROETHANE6.12INDIRECT
23621,1-DICHLOROETHANE32INDIRECT
19591,1-DIFLUOROETHYLENE2.1INDIRECT
23771,1-DIMETHOXYETHANE32INDIRECT
24981,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE33INDIRECT
24101,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE32INDIRECT
30221,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED32INDIRECT
23721,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE32INDIRECT
26481,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE6.12INDIRECT
19581,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE2.2INDIRECT
11501,2-DICHLOROETHYLENE32INDIRECT
1 - 30הבא