טבלת קווים לסוכני אניה

 
​חפש לפי שם קו, קוד קו, קוד התחשבנות, קוד סוכן אניה או נמל
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
  
  
  
002MKMKMKDאילת
002MKMKMKDחיפה
003GRGRIMALDIGRIאילת
003ISISCONTISCאילת
003NKN.Y.K. LINESNYKאילת
003WCWECWECאילת
003UFUFSUFSאילת
003XXDEFAULT VALUEGRIאילת
003UDGRIMALDI LINESGEUאשדוד
003DRDARDASGARאשדוד
003GRGRIMALDI LINESGRIאשדוד
003ISISCONT LINESISCאשדוד
003NKN.Y.K. LINESNYKאשדוד
003USUFSBBKאשדוד
003XXDEFAULT VALUEGRIאשדוד
003UDGRIMALDI LINESGEUחיפה
003GRGRIMALDIGRIחיפה
003ISISCONTISCחיפה
003NKN.Y.K. LINESNYKחיפה
003UFUFSUFSחיפה
003XXDEFAULT VALUEGRIחיפה
003GRGRIMALDI LINESGRIנמלי ישראל
003ISISCONT LINESISCנמלי ישראל
003NKN.Y.K. LINESNYKנמלי ישראל
003WCWECWECנמלי ישראל
003XXDEFAULT VALUEGRIנמלי ישראל
005COCOSCOCOSאילת
005FECOSCOCOSאילת
005SPCosco Special Porpose ContainersCOSאילת
005COCOSCO EUROPECOEאשדוד
1 - 30הבא