טבלת אריזות

 
חפ​ש לפי סוג אריזה, תיאור אריזה או קוד גורם
  
  
  
**נדרש תיקון
33משטחים-שקיםBG
36משטחים-חביותDR
37מענבים/משטחים-גלילי נייר.RL
43מענבים-שקיםBG
44חבקים/מענבים-כריכותNE
60יחידות בולי עץLG
80חפצים אישיים בליפט/ארגזLE
90צובר-פוספטיםVY
93צובר-דשניםVY
95צובר נוזליVL
A0חפצים אישיים בודדיםNE
A8שקים גדוליםJB
A9כריכות-בודדיםBN
AAשקי דוארBG
ANבעלי חייםPF
B8גלילי נייר-בודדיםRL
BPשקים בודדיםBG
C8נגרר שהוא המטען/קרוואן
D2משטחים-כלליPX
D5מכולה מלאהCN
D6צובר יבשVR
DPחביות בודדותNE
E5מכונית נוסעיםVN
E6'20 רכב מסחרי מעלVN
E7גרוטאות מתכתVS
F1קרטונים-בשר קפואCT
F6פרי הדר לא ממושטחFC
F7פרי הדר ממושטחFC
F8משטחים-תוצרת חקלאיתLU
1 - 30הבא