טבלת חברות ספנות

 
​חפ​ש לפי קוד או תיאור חברת ספנות
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
073SASSOVER REPRESENTATIVE
086SEAGULL MARITIME LTD.
127DUMMY
144DYNAMIC CASUAL SHIP
ACLADMIRAL LINE
ACMARGO CORAL MARITIME LTD
ACOACOLINES
ADMADMIRAL CONTAINER LINES
AGXMED AGREX. EXPRESS
APLAMERICAN PRESIDENT LINE
APOAPOLLO
ARKARKAS
BBKBBK
BORLUCY BORCHARD CONTAINERS
BULBULCON
CANCAN
CASCAST
CCCCARGO CONTAINER LINE
CCLCARGO CONTAINER LINES LTD
CCMCARGO CONTAINER LINE LIMTED
CHCADM
CHLCONSORTIUM
CMDCOSMED
CMLCANMAR-CANADA MARITIME
CMNCMNI LINES
COECARMEL INTERNATIONAL SHIPPING
CORקוראל שירותי ים בע"מ
COSCOSCO SHIPPING LINE
CPSCONTSHIP + CAST
CSCCHINA SHIPPING CONTAINER LINE
1 - 30הבא