טבלת קודי טיפול

 
​ח​פש לפי סוג טיפול או תיאור
  
  
01                        מטען קונבנציונלי
02 מטען מומכל מרוקן בנמל או באתר מסירה אחר
03                              DOOR מכולת
05                 מטען משוטען שמרוקן בנמל
08                  מטען שטעון קונבנציונלי
11                       מכולה/מטען לפיצול
12   (SEE BILL OF LADING) DOOR מטען במכולת
15               מכולת יבוא ריקה-סוכן אניה
16                        מטען במכולת דואר
17                 (מטען לפיצול )משלח משני
17   (מטען מקובץ-מיועד לפיצול (לשימוש הנמל
20                 מטען קונבנציונלי לפיצול
21        מכולת שטעון לאניה אחרת באותו נמל
22     מכולת שטעון לנמל אחר שעוזבת את השער
23                   מכולה יבוא ריקה-פרטית
24      מטען/מכולה שלא מיועדים לפריקה בארץ
25      מכולת שטעון יוצאת במסוף גבול יבשתי
26 DOOR מכולה שחלקה מרוקן ואח"כ תצא כמכולת
27 מטען קונבנ.שיוצא מהשער וישוטען בנמל/אתר
28מטענים של יבואנים שונים במכולה אחת שאינה
30                    מספנה לספנה SHIFTING
31                    מאניה לרציף SHIFTING
31       (מאוניה לרציף (לחב' מניה SHIFTING
32       (מרציף לאוניה (לחב' מניה SHIFTING
32                    מרציף לאניה SHIFTING
36
36              שחלקה רוקן בנמל DOOR מכולת
51        (יצוא-מטען קונבנציונלי(לא במכולה
52                 יצוא-מכולה שהומכלה בנמל
52            יצוא-מטען שהוכנס למכולת יצוא
1 - 30הבא