סטאטוס מכולה

נמל מספר מכולה


הנתונים המופיעים בנוגע לזמן כניסה ויציאה, הינם נתונים תפעוליים. הנתון הקובע לחיוב ימי שהייה, יחושב במערכות הנמל בלבד.