סטאטוס מכולה

קיימת תקלה, הנושא בטיפול.
נמל מספר מכולה


הנתונים המופיעים בנוגע לזמן כניסה ויציאה, הינם נתונים תפעוליים. הנתון הקובע לחיוב ימי שהייה, יחושב במערכות הנמל בלבד.