התרת מכס

אישור הניתן ע"י המכס, המתיר את הטובין מפיקוח המכס. האישור ניתן לאחר תש"ר (תהליך שחרור), בדרך כלל במסר אלקטרוני  ובמקרים יוצאים מהכלל בתהליך ידני – התרה באילוץ.

התרת המכס היא אחת משלושה תנאים שיש לעמוד בהם על מנת לשחרר את הטובין מאתר בפיקוח מכס (נמל/ מסוף):  

1. אישור סוכן האוניה לאחר הסדרת תשלום ההובלה – באמצעות פקודת מסירה.

2. התרת האתר המשחרר – לאחר הסדר התשלומים באתר האחסון (בנמל נקראת התרת חת"ד) ובדיקות נוספות הנדרשות באתר זה.
מסופים ערפיים נדרשים לקבל התרת חת"ד  מנמל הפריקה טרם יתירו את שחרור המטען. 

3. התרת המכס – כמוסבר לעיל.​​​​