אמנת ברצלונה

אמנת ברצלונה  Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against pollution.

אמנת ברצלונה – אמנה להגנה ושמירה על מימי הים התיכון וחופיו ועל הסביבה הימית. האמנה המעודכנת נחתמה בשנת 1995. האמנה  מהווה את המסגרת המשפטית והחוקית לביצוע תוכנית הפעולה האופרטיבית לים התיכון
(The Mediterranean Action Plan - MAP) שאומצה ב- 1975 ושעיקרה הוא הגנה על סביבת אגן הים התיכון.

ישראל  קיבלה את עיקרי האמנה בשנת 1978.

אמנת ברצלונה נועדה לשמש כאמצעי שיאפשר מעקב ופיקוח שוטפים על מצב הים התיכון. האמנה מחייבת את המדינות החברות בה לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לצמצם את זיהום הים ולהגן על הסביבה הימית.

• ניהול בר קיימא של המשאבים הימיים והיבשתיים בשילוב עם נושאים חברתיים - כלכליים (פיתוח בר קיימא). 

• מניעת זיהום החופים והים באופן מתמשך או חד-פעמי. 

• הגנת המורשת, החי והנוף בסביבה הימית. 

• קידום עזרה הדדית בין המדינות. 

• קידום איכות החיים.

המדינות החתומות על האמנה:

אלבניה, אלג'יריה, בוסניה הרצגובינה, קרואטיה, קפריסין, האיחוד האירופי, מצרים, צרפת, יוון, ישראל, איטליה, לבנון, לוב, מלטה, מונקו, מרוקו, סלובניה, ספרד, סוריה, תוניסיה וטורקיה.​