פקודת מסירה

פקודת מסירה   Delivery Order

מסמך הנמסר על ידי סוכן האוניה לסוכן מכס המחזיק בשטר המטען של הטובין, על מנת שיוכל לבצע את תהליכי השחרור מהנמל. 
המסמך, כשהוא חתום ע"י המכס, משמש כהרשאה של בעל החזקה והמכס למסירת המטען ללקוח. 

מסמך בעל משמעות משפטית המעביר את החזקה בטובין מסוכן האניה, לאחר שקיבל תשלום עבור ההובלה, לסוכן המכס  או מסוכן האוניה למוביל.

פקודת מסירה היא מסמך בר הסבה, לכן ייתכנו מקרים שבהם סוכן המכס המציג  פקודת מסירה בנמל, אינו סוכן המכס שקיבל אותה מסוכן האנייה. (הסבות של פקודות מסירה נעשות בדרך כלל בין משלחים או ממשלח לסוכן מכס).

עותק מפקודת המסירה​ החתום על ידי מדור חישובים בנמל נקרא תעודת שער.

 לערך המלא​​​​​​​​