IMO

IMO - International Maritime Organization

ארגון  IMO    הינו ארגון השייך לאו"ם.   בהקמתו נקרא הארגון IMCO - The Inter Governmental Maritime Consultative Organization.

אמנת IMO - ארגון הימאות הבינ"ל, נוסחה בג'נבה ב-1948 ונכנסה לתוקף בשנת 1958.

בארגון מעל 160 חברות (נכון לתחילת 2010) מהן כ- 60 גופים שאינם ממשלתיים אשר מחוייבים לתקנות הארגון ומשתתפים על תקן של יועצים.

מטרות הארגון

המטרה המרכזית של הארגון ליעל את שיתוף הפעולה בין ממשלות בעניינים הנוגעים לספנות בינלאומית ע"י יצירת שפה משותפת.

 לארגון מחויבות להביא לסטנדרטים גבוהים של בטיחות ימית, לשמירה על חיי אדם בים  ולהגנה על הסביבה הימית על ידי צמצום זיהום הנגרם על ידי כלי שיט. הארגון עוסק גם באספקטים משפטיים הקשורים לספנות כגון אחריות ופיצויים ומעניק סיוע טכני בנושאי ימאות למדינות מתפתחות.

כדי ליצור שפה אחידה פועל הארגון לסטנדרטיזציה של טפסים ומסרים במסחר הימי הבינלאומי על מנת לייעל ולהוזיל את תהליכי הסחר הימי. 

מדינת ישראל חברה ב-   IMOמשנת 1952, ונציגיה משתתפים בועדות השונות של הארגון.  כחברה בארגון ישראל מחוייבת לאמץ את דרישות והמלצות הארגון, בישראל נהוגים כבר 5 מסרים מתוך 9 המומלצים על ידי הארגון.