שטר מטען

המינוח האנגלי לשטר מטען ימי הוא  (MARINE BILL OF LADING  (B/L   .

שטר מטען הינו מסמך המונפק על ידי המוביל, חברת ספנות או סוכן אוניה עבור השוגר (יצואן או בא כוחו) ומעיד על 
קבלת מטען להובלה ליעד המצוין בשטר ומסירתו לנשגר (או לבא כוחו).

שטר המטען הינו מסמך משפטי – תעודת בעלות על המטען וראיה לתנאי ההסכם בין השוגר וחברת ההובלה. 

 מהו שטר המטען ימי?
1.  קבלה הניתנת על ידי סוכן חברת הספנות עבור הטובין שהוטענו על אניה.
2.  תעודת בעלות.
3.  ראיה לתנאי ההסכם בין חברת הספנות והיצואן.

לערך המלא

​​