אניה

אֳנִיָּה, ​Ship  Vessel
אנית סחר Merchant Ship, Commercial Vessels

הגדרה
אונייה - כלי שיט המונע בכוח מנוע או מפרשים, שאורכו עולה על 24 מטרים ותפוסתו ברוטו עולה על 100 טון. החוק הימי המסחרי מגדיר אונייה ככלי שיט המוביל מטענים או נוסעים בים.

ספר יציבות של אניה
לכל אניה ספר אשר נכתב על ידי המספנה בה יוצרה האניה. הספר כולל את חישובי היציבות של האנייה. הספר מראה את יכולתה של האנייה להישאר יציבה בתנאים ובעומסים שונים. שינוי בכמות המכולות הניתנות להעמסה על האניה מחייב עדכון של הספר ואישור התיקון על ידי  משרד התחבורה  ונציג IMO  .

 

לערך המלא​​​​​