חברת מניה

חברות המניה הן חברות העובדות בנמל בשירות סוכני האניה במטרה לפקח על הפריקה והטעינה של מכולות ומטענים על אניות סוכן האניה.

איש המניה מבצע רישום מדוייק של כמות , משקל המטען וכן סוג המטען הנפרק מהאניה: האם הוא מסוכן, האם הוא חריג, והאם נפרק מהאניה שלם או שניזוק בזמן המסע הימי או בעת הפריקה מהאניה.
לגבי מכולות נרשמים כל פרטי המכולה: אורך, משקל, סוג המכולה, האם היא מכולה קירור או מכולה המכילה מטען מסוכן וכד'.

אנשי המנייה מדווחים גם על אירועים שונים המתרחשים במהלך הפריקה או הטעינה כמו הפסקות עבודה שארעו מסיבות שונות: קלקול מנוף, מזג אוויר סוער , חוסר במשאיות שיובילו את המטען מהנמל,  העברת צוות מאניה לאניה ועוד.

דיווחי המניה נשלחים לסוכן האניה ולנמלים.  הנמלים משתמשים בנתונים אלו להשלמת נתונים חסרים במערכות התפעוליות וגם לצורך השוואה ובקרה על נתוני המערכות התפעוליות בנמל.
בנמל אשדוד השימוש בדיווחי המניה הצטמצם למטען כללי בלבד, שכן מערכת TOS  מנהלת את כל המעקב אחר פריקה וטעינה של מכולות בנמל, כולל תכנון סדרי הפריקה והטעינה על האניה.

בנמל חיפה מערכת דומה נמצאת כיום בתהליכי הטמעה ולא ברור מה יהיה היקף השימוש בדיווחי  חברות המניה כאשר תופעל המערכת.

חלק מחברות המניה מספקות גם שירותי לוגיסטיקה, ושירותים ימיים אחרים, וחלקן עוסקות גם בסחר במכולות או בתובלה יבשתית.