מזהה עיסקה

עסקה ימית מתייחסת למטען שמיובא/מיוצא מספק לקניין באמצעות אוניה.תכולת העסקה מפורטת במסמך שטר מטען. 
מזהה עסקה הנו מושג נרדף למספר שטר מטען.

מספר שטר המטען מזהה את העסקה בה מדובר בתהליך הסחר הבינלאומי. הבעיה בשימוש בנתון זה לזיהוי העסקה בארץ היא שמספר זה אינו ייחודי. 

הכורח למציאת מזהה חד ערכי הביא לפיתוח מזהה העסקה. מאחר ומדובר בפיתוח מקומי, מוכר מזהה העסקה בארץ בלבד.
מזהי העיסקה ניתנים ע"י סוכני האוניה והמשלחים הבינלאומיים על פי הכללים הרשומים למטה.

כל התהליכים  המסמכים והמסרים האלקטרוניים בסחר הימי בארץ מבוססים על מזהי העיסקה: מצהר היבוא, פקודות מסירה, 
העברות בין אתרי מסירה, רשימוני המכס ועוד – כולם משתמשים ומדווחים נתון זה.

לערך המלא​​