חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים Hazardous Materials

הגדרה:
חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על חייו של האדם, בריאותו, סביבתו ורכושו. 

השפעה על הסביבה בטווח מיידי וקצר ועד לטווח ארוך, על הקרקע, על מי-התהום, על הים ועל חופיו ועל איכות האוויר בהווה ובעתיד.

בעולם ידועים כ-  4,000,000 חומרים מסוכנים, לכ- 4,000 מהם יש מספרי או"ם והם מוגדרים   ב"ספר הכתום" ((Orange Book. 

החומרים המסוכנים מאופיינים על פי 4 קריטריונים:
1. שם החומר
2. מספר או"ם
3. קבוצת סיכון Class
4. רמת הסיכון Packing Group

שם החומר ומספר או"ם
לכל חומר המוגדר בספר יש שם מדעי המורכב מאותיות ו/או מספרים והוא חד ערכי לאותו החומר (או לאותה “משפחה” של  חומרים, כגון: סוגי דלקים).
מספר האו"ם  הוא מספר חד ערכי בן  4 ספרות שמזהה חומר כימי.  החומרים מסווגים לקבוצות לפי תכונותיהם. אין חוקיות במספרים עצמם - לא ניתן להסיק מסקנות על החומר לפי מספרו, אלא רק מחיפוש בטבלה שבהמלצות האו"ם. המספרים ניתנים על ידי קבוצת מומחים של האו"ם.

 

לערך המלא

​​​