כללי מקור

כללי המקור מגדירים את מקוריות  הטובין. מקוריות הטובין היא ארץ יצורן.

 הגדרת ארץ המקור חשובה כדי להוציא לפועל הסכמי סחר בין המדינות השונות. טובין המיוצאים למדינות החתומות על הסכמי סחר ביניהם זוכים לביטול מכסים או הנחות והטבות מיוחדות בהתאם להסכם.

על  מנת לזכות בהקלות מכס אלה יש להציג במדינת היבוא תעודות המעידות על מקור הטובין, כלומר תעודות מקור ו/או מסמכי העדפה או תעודת תנועה  Movement Certificate- EUR1  ו- EUR MED.

תעודת תנועה  Movement Certificate - EUR1

תעודות המקור EUR1 ("תעודת תנועה") – משמשת בסחר בין ​​ישראל לבין ארצות האיחוד האירופי, ארצות אפט"א  (EFTA)ומספר מדינות נוספות. התעודות תקפות הן ליצוא מישראל והן ליבוא אליה לצורך קבלת  העדפות מכס על פי הסכמי הסחר אשר נחתמו בין ישראל למדינות אלה. תוקף התעודה הוא 4 חודשים, החל מיום חתימתה ע"י שלטונות המכס.

טובין המיוצרים בארץ היצוא נדרשים להציג גם תעודות לחומרי הגלם של המוצר המוגמר.
בנוסף לתעודות המקור יש לעמוד בתנאים הבאים:

לערך המלא