הצהרת טעינה

 הצהרת טעינה - Shipping Declaration , Load Statement

הצהרת טעינה היא הצהרת היצואן/סוכן מכס/משלח הנשלחת לסוכן האוניה, לגבי נתוני המשלוח .
הצהרת הטעינה מהווה בסיס להכנת שטר המטען ע"י סוכן האנייה.

הצהרת טעינה ראשונית כוללת הערכות לגבי משקל/נפח והוראות טיפול מיוחדות במטען. 

כאשר נעשית המכלת מטעני יצוא לתוך מכולה בנמל או במסוף חיצוני, ישנן  שתי הצהרות טעינה:

א) ברמת המטען הבודד המומכל לתוך המכולה- מתבצעת ע"י סוכן מכס/יצואן. 
ב) ברמת המכולה בסיום המכלתה - נעשית על ידי משלח.

הצהרות הטעינה נבדקות מול הנתונים במסר ה.BOOKING -​