מבנה מסרים

 
מדף זה ניתן לצפות ולהוריד קבצים המתארים את מבני המסרים השונים, לשימושם של לקוחות חברת נמלי ישראל (חנ"י). השימוש במסרים אלקטרוניים בין הנמל ללקוחותיו נועד לפשט תהליכים ע"י צמצום הניירת והטפסים המועברים, ולהביא ליתרונות רבים לכל גורמי הקהילה הימית כגון: 
  • חסכון בזמני המתנה
  • צמצום תחנות בתהליכים השונים
  • חסכון במשאבי כ"א
  • שיפור רמת המידע המועבר
  • שיפור באבטחת המידע​
חיפוש במבנה נתונים
  
  
גורם שולח
  
גורם מקבל
  
  
  
אישור בוקינגBOOKCOסוכן אניהחברת הנמל, סוכן מכס04/05/2015פעיל
אישור מכס להעברה למשקףMSHKEFמכסחברת הנמל02/07/2015פעיל
בקשה להוצאת מטען כלליGCPINOמסוף, משלח, סוכן אניה, סוכן מכסחברת הנמל, מכס17/02/2019בהטמעה
בקשה להוצאת מכולה יבואCOPINOמסוף, משלח, סוכן אניה, סוכן מכסחברת הנמל, מכס17/02/2019פעיל
בקשה להוצאת מכולה יבוא-עם פרטי הובלהCOPIN5חברת תובלהחברת הנמל, מכס17/02/2019פעיל
בקשה להוצאת מכולה ריקהCOPIMTחברת תובלה, סוכן אניהחברת הנמל17/02/2019פעיל
בקשה לסטאטוס מטעןIFTSTAמשלח, סוכן אניה, סוכן מכסחברת הנמל10/10/2019פעיל
בקשת בוקינגBOKINGסוכן מכססוכן אניה04/05/2015פעיל
בקשת היתר הפלגהSAILRQסוכן אניהחברת הנמל01/02/2007פעיל
גייטפס העברותGETPASמשלח, סוכן אניה, סוכן מכסחברת הנמל, מכס, מסוף11/07/2017פעיל
גמר פריקה / תחילת טעינת אוניהGPRIKAחברת הנמלמסוף, סוכן אניה17/09/2015פעיל
דיווח המכלות במסוףMASOHMמסוף חיצוניחברת הנמל15/10/2015פעיל
דיווח הצהרת בריאותHealthDeclarationרב חובל האניהמשרד הבריאות28/10/2019פעיל
היתר הפלגהVSLSTTסוכן אניהחברת הנמל27/07/2014פעיל
השלמת פרטי הובלה בהוצאת מטען כלליGCPIN5חברת תובלהחברת הנמל, מכס17/02/2019בהטמעה
התרת חת"ד למסופיםCLEXTMחברת הנמלמסוף17/12/2014פעיל
התרת יצוא (רשימון)RESYEZמכסחברת הנמל18/10/2015פעיל
התרת מכסhataraמכסחברת הנמל01/10/2014פעיל
התרת עיסקהITURCRחברת הנמלמשלח, סוכן מכס09/01/2017פעיל
ייחוס מטען מהממגורהCRGOTYממגורות אשדודחברת נמל אשדוד02/07/2015פעיל
יציאת מטען מהממגורהCRGOEXממגורות אשדודחברת נמל אשדוד02/07/2015פעיל
מיקום מכולה באוניהBAPLIEסוכן אניהחברת הנמל04/05/2015פעיל
מכולות יצוא שנטענוCOLOADחברת הנמלסוכן אניה04/05/2015פעיל
מלאי מכולות מלאותCOINVTחברת הנמלבעל המטען, סוכן אניה04/05/2015פעיל
מלאי מכולות קירור מלאותCONTRFחברת הנמלסוכן אניה04/05/2015פעיל
מלאי מכולות ריקותCOEMTYחברת הנמלסוכן אניה04/05/2015פעיל
מסר העברת מידע לגורמים בתהליך השיחרורHEALTHחברת הנמלמשרד הבריאות, מרכז השלטון המקומי16/06/2013פעיל
מסר הצהרת חומ"ס למכולהDangerous container declarationיצואןסוכן אניה, סוכן מכס30/01/2019פעיל
מסר טור קרונותTRNSTRרכבתחברת הנמל03/09/2017פעיל
מסר יציאת מטעןGCEXIT CRGOEX חברת הנמל, ממגורהמכס31/10/2018פעיל
1 - 30הבא