אודות תס"ק ים

קידום תהליכי סחר ממוחשבים בקהילת הים בישראל

מערכת  תס"ק-ים לקידום תהליכי סחר ממוחשבים בקהילת הים, הינה פלטפורמה טכנולוגית המשלבת את כל השותפים העסקיים בסחר הימי : נמלי הים, המכס, סוכני אניה, סוכני מכס, משלחים בין לאומיים, יבואנים, יצואנים וחברות תובלה, וכן גופים במעגל הרחב יותר הקשור לסחר כמו משרדי הממשלה השונים, צה"ל,משטרה ועוד.מנהלת תס"ק- ים מצוייה במגעים עם גופים בעולם לשיתוף פעולה טכנולוגי.

מטרת מיזם זה, ברמה הלאומית, היא לשפר את כושר התחרות של המשק הישראלי באמצעות ייעול תהליכי השינוע ("נמל ללא ניירת") וחסכון בתשומות בתהליכי הסחר, תוך התייחסות לכל שרשרת האספקה הלוגיסטית.

תס"ק ים מופעלת ע"י מנהלת משותפת בראשות רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה ומינהל המכס במשרד האוצר. ניהול המערכת הופקד בידי חברת נמלי ישראל הרואה במיזם חלק חשוב בתשתיות הנמליות אותן היא מקדמת, ובהתאם לכך הקצתה את המשאבים הנדרשים לקידומו.

ההשתתפות היא וולונטרית, וההיענות הרחבה של קהילת הסחר הימי מצביעה על חשיבותו ונחיצותו של המיזם הקהילתי.

המיזם הינו ייחודי בנוף העסקי הישראלי, חברות בעלות אינטרסים כלכליים שונים ולעיתים אף מנוגדים לוקחות בו חלק לאורך השנים על מנת להגשים יעדים ארוכי טווח.

צרכי הקהילה והפתרונות במסגרת המערכת נדונים בפגישות עבודה תקופתיות ומקצועיות של נציגי קהילת הסחר הימי. בפגישות אלה נדונים תהליכים ובעיות בסחר הימי. מוצעים ונקבעים פתרונות ומתבצעת חלוקת משימות מעקב אחרי ביצוען. כחלק מהיעד הישראלי להוות חלק מהקהילה העסקית הרחבה מותאמות מערכות תס"ק-ים לסטנדרטים שמציבים גורמים בינלאומיים כמו WCO - ארגון המכס, IMO ארגון הסחר של האו"ם ועוד.

פעילות הפרויקט מתבצעת בתחומים הבאים:

 

  • מתג מסרים ממוחשב מבוסס כספות וירטואליות:
    באמצעות מתג מאובטח זה מועברים מסרים אלקטרוניים בין חברי קהילת הים. מסרים אלה מחליפים טפסי נייר ומנתבים מידע בין הגורמים השונים. כמו כן יודע המתג לקלוט ולהעביר מידע המועבר ב- WEB-SERVICES. פעילות תקינה של המתג קריטית לסחר הימי ולכן בנוסף להכפלת השרתים ובסיסי הנתונים הדרושים להפעלתו, הוקם אתר Disaster recovery) DR) אליו מועברת פעילות המתג במקרה של פגיעה באתר הראשי.
    במתג מעל 600 כספות וירטואליות ביניהן מועברים שישה מיליון מסרים בחודש ב-90 סוגי מסרים.
  • שירותים מקוונים – מחשוב ענן:
    לרשות החברים בקהילת הים עשרות מסכי אינטרנט המשמשים לצפייה במידע ולשימוש בתהליכים תפעוליים.
    מנהלת תס"ק-ים פועלת להרחבת השימוש בסחר אלקטרוני בין מעגלי הקהילה המורחבת על ידי העמדת שירותים מקוונים לשימושה ומאפשרים לכל גורם בה, גם אם אין ברשותו תשתיות מתאימות להיות שותף מלא בתהליכים המתקדמים.

תס"ק-ים מנסה לקדם גם סחר ללא ניירת עם גורמים בינלאומיים שונים כגון, מתגים, נמלים ורשויות מכס במדינות מעבר לים.

למידעון תס"ק ים