הליך לקבלת הצעות לשכירות מסעדה בקריית המשרדים בעורף נמל אשדוד