הליך לקבלת הצעות לשכירות מסעדה בקרית המשרדים בעורף נמל אשדוד

 

הליך מס': 177/3/19
תאריך פרסום: 23/05/2019   
תאריך אחרון להגשה: 25.06.2019      
תחום : נכסים, אשדוד

לנוסח המודעה:  לחץ כאן

לפרטי ההליך וטופס הגשת מועמדות לשכירת המסעדה - נספח א'  לחץ כאן

לנוסח החוזה – נספח ג' לחץ כאן