מכרז למתן הרשאה לשימוש בקרקע במתחם "אבן וסיד" במפרץ חיפה

מכרז מס': 178/2/19
תאריך אחרון להגשה: 06/02/2020 12:00
תאריך פרסום: 28/11/2019
סוג מכרז: נכסים