מכרז לקבלת הצעות למתן הרשאה להקמה והפעלת חניון משאיות בתשלום לציבור הרחב בעורף נמל חיפה

 
מספר מכרז :  146/2/16 
תאריך אחרון להגשה :  26/07/2016 12:00 
תאריך פרסום :  02/06/2016 00:00 
סוג מכרז :  נכסים
 


1. ועדת המכרזים של חברת נמל ישראל מודיעה בזאת על עדכון מועדים ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון:

    א. המועד החדש להגשת הצעות במכרז הוא 26/7/2016 שעה 12:00 .

    ב. המועד אחרון לשאלות הבהרה: 30/6/2016 .

    ג. מועד אחרון למתן מענה לשאלות: 11/7/2016 .


2. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המיועדת לכך, בחב' נמלי ישראל, קומה 12 , חדר 1207 , בית מעיא, דרך מנחם בגין 74 תל אביב.


למודעת המכרז המקורית לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן