מכרז לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל אשדוד - מתחם יונקס לשעבר

מכרז מס': 13/5095/02/19
תאריך אחרון להגשה: 04/04/2019 12:00
תאריך פרסום: 18/02/2019
סוג מכרז: פיתוח, בינוי ותשתיות