הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים במתחם פארק נמלי ישראל בעורף נמל אשדוד

מכרז מס': 176/3/19
תאריך אחרון להגשה: 23/07/2019 12:00
תאריך פרסום: 13/06/2019
סוג מכרז: נכסים