RFI (REQUEST FOR INFORMATION) אודות שימוש במיכל ובתשתיות נלוות במסוף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה

 

תאריך אחרון להגשה: 28/02/2018  בשעה 12:00
תאריך פרסום :  31/01/2018  00:00   
סוג מכרז :  פיתוח, בינוי ותשתיות

למודעת המכרז מסמך pdfלחץ כאן