החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002931) בעניין כוונה להתקשר עם חברת סקיורנט סולושנס בע"מ כספק יחיד

 

בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם חברת סקיורנט סולושנס בע"מ כספק יחיד, לרכישת מערכת חיתום דיגיטלי מתוצרת Docusign , להתקנה, תחזוקה והטמעה,
בהיותה האינטגרטור המורשה היחידי בישראל.

תקופת ההתקשרות : 1.5.2019 ועד 30.4.2022.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא : על פי מצב הדברים בפועל ועל פי דין חברת סקיורנט סולושנס בע"מ הינה בבחינת ספק יחיד בהיותה האינטגרטור המורשה היחידי בישראל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר אשר מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למייל ITD-IPC@ISRAPORTS.CO.IL לא יאוחר מיום 8.4.2019.

נא אישורך לגבי קבלת הדוא"ל ע"י השבה לשולח.