החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002453) בעניין אישור התקשרות עם ספק יחיד לרכישת תווי קנייה לעובדי וגמלאי החברה

 
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת שופרסל בע"מ כספק יחיד לרכישת תווי קניה ("תו הזהב") עבור גמלאי ועובדי החברה, לתקופה 15.2.2018 -28.02.2021, בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.